"flower"

[Travel] ชมซากุระและทุ่งนาโนะฮานะสีชมพูเหลืองที่เมืองซัตเตะ

ปลายเดือนมีนาคมถึงต้นเดือนเมษายนเป็นฤดูชมซากุระของแถบคันโต วันนี้ผมออกเดินทางนั่งรถไฟไปหาจุดชมซากุระที่เมืองซัตเตะ จังหวัดไซตามะมา ก็จะขอแบ...